Новости schoolossh1-erei-akm.edu.kz Sun, 23 Jun 2024 03:23:41 +0600 60 Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеудің өзін-өзі бағалау материалдары http://schoolossh1-erei-akm.edu.kz/content/mektepke-deyng-oytu-men-trbieleud-zn-z-baalau-materialdary https://cloud.mail.ru/public/UJk1/EWATU1tp8 https://cloud.mail.ru/public/UJk1/EWATU1tp8 Thu, 13 Jun 2024 00:00:00 +0600 Мектепішілік бақылау жұмысы http://schoolossh1-erei-akm.edu.kz/content/mektepshlk-baylau-ghmysy https://cloud.mail.ru/public/Ud9p/6uBGiMiKc https://cloud.mail.ru/public/Ud9p/6uBGiMiKc Thu, 13 Jun 2024 00:00:00 +0600 Мектептің даму жоспары http://schoolossh1-erei-akm.edu.kz/content/mektept-damu-ghospary https://cloud.mail.ru/public/vtGV/56SFMgpin https://cloud.mail.ru/public/vtGV/56SFMgpin Thu, 13 Jun 2024 00:00:00 +0600 Бастауыш,негізгі орта және жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын өзін-өзі бағалауы http://schoolossh1-erei-akm.edu.kz/content/bastauyshnegzg-orta-ghne-ghalpy-blm-beretn-ou-badarlamalaryn-zn-z-baal https://cloud.mail.ru/public/wprG/17zLiWJQR https://cloud.mail.ru/public/wprG/17zLiWJQR Thu, 13 Jun 2024 00:00:00 +0600 Өзін-өзі бағалау құжаттары http://schoolossh1-erei-akm.edu.kz/content/zn-z-baalau-ghattary https://cloud.mail.ru/public/rAmS/1k3tYgkZN https://cloud.mail.ru/public/rAmS/1k3tYgkZN Thu, 13 Jun 2024 00:00:00 +0600 План работы организации образования http://schoolossh1-erei-akm.edu.kz/content/blm-beru-yymyny-ghmys-ghospary Thu, 23 May 2024 00:00:00 +0600 Мектептің даму бағдарламасы http://schoolossh1-erei-akm.edu.kz/content/mektept-damu-badarlamasy https://post.mail.kz/home/erem_oh1@mail.kz/Briefcase/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%83%20%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3%20%D0%B6%D2%B1%D0%BC%D1%8B%D1%81%20%D0%B6%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B%20%D0%BA%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%81.pdf https://post.mail.kz/home/erem_oh1@mail.kz/Briefcase/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%83%20%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3%20%D0%B6%D2%B1%D0%BC%D1%8B%D1%81%20%D0%B6%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%8B/%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B%20%D0%BA%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%81.pdf Thu, 23 May 2024 00:00:00 +0600 Самооценка организация образования http://schoolossh1-erei-akm.edu.kz/content/samoocenka-organizaciya-obrazovaniya Mon, 29 Apr 2024 00:00:00 +0600 Рабочий учебный план http://schoolossh1-erei-akm.edu.kz/content/rabochiy-uchebnyy-plan Mon, 29 Apr 2024 00:00:00 +0600 Кадровый состав http://schoolossh1-erei-akm.edu.kz/content/kadrovyy-sostav Mon, 29 Apr 2024 00:00:00 +0600